ABC Schellings is hét adres voor

 • Advies, Begeleiding of Coördinatie van uw verbouwing
 • Bouwkundige adviezen voor bestaande en nieuwe woningen
 • Opleverkeuringen van nieuwbouwwoningen
 • Projectmanagement in de bouw
 • Kwaliteitstoezicht
 

U kunt ook bij ons terecht voor

 • Ondersteunend tekenwerk
 • Aanvragen van omgevingsvergunningen
 • Energie bespaaradvies
 • Nul op de meter traject begeleiding

Opleverinspectie

Wanneer u een nieuwbouwhuis koopt, loopt de hoofduitvoerder op de dag van de sleuteloverdracht met u door uw nieuwe huis. U kunt inspecteren of het werk goed en netjes gemaakt is en de uitvoerder legt u het een en ander uit. Het is aan te raden om altijd een expert mee te nemen tijdens de oplevering, die weet waarop hij moet letten en die kritische vragen kan stellen waar nodig. Ik kan u begeleiden bij de oplevering van uw huis en aangeven wat goed is en welke zaken eventueel nog gerepareerd moeten worden.

 • Voorafgaand aan de oplevering (de officiële eigendomsoverdracht) is het gebruikelijk om een vooroplevering te doen. Voordeel daarvan is dat er tijdens de oplevering veel minder gebreken genoteerd hoeven te worden.
 • De vooroplevering is een inspectie die meestal door de toekomstige eigenaren,(samen met eventueel een familielid), en de inspecteur worden doorlopen.
 • In voorbereiding daarop stel ik een inspectielijst samen aan de hand van uw afsprakenformulieren en tekeningen.
 • Na de inspectie in de vooroplevering uitgevoerd te hebben, stel ik dat de aannemer op de hoogte van de geconstateerde verbeterpunten. Ik maak een aangepaste controlelijst voor de oplevering ter controle van de geconstateerde punten.
 • Tijdens de oplevering loop ik mee, maar laat de voorlichting en overdracht over aan de aannemer. Ik inspecteer ondertussen de aandachtspunten van onze checklist.
 • Als er vragen of twijfels zijn, kan ik daarin direct toelichting geven waar u dat wilt.

Wat moet u vooraf doen als u wilt dat ik u bij de oplevering begeleid

 • Geef datum en tijd van officiële oplevering z.s.m. door aan ABC Schellings. Dit kan zodra de datum door de aannemer bekend is gemaakt.
 • Geef vooraf het bestek en de bouwtekeningen of kopersbrochure samen met de meer- en minderwerklijsten ter inzage aan ABC Schellings. Aan de hand daarvan kan ik een inspectielijst opstellen.

Hoe gaat de vooroplevering in zijn werk

 • We controleren op gebreken en meer- en minderwerk afspraken.
 • We doorlopen samen de woning van boven naar beneden en van binnen naar buiten.
 • Op elke constatering of vraag krijgt u meteen antwoord en we maken daarvan indien nodig aantekeningen op de inspectielijst. Daarna zorg ik ervoor dat de aannemer de ingevulde inspectielijst ontvangt

Hoe gaat de oplevering in zijn werk

 • De vertegenwoordiger van de aannemer voert het woord en voert de oplevering uit. U krijgt uitleg over het in gebruik nemen en onderhouden van uw woning en de installaties.
 • Na de inspectie nemen we de op- en aanmerkingen van de inspectie door met de aannemer. Die geeft dan zijn toelichting en neemt de opmerkingen over in het proces verbaal van oplevering.
 • ABC Schellings controleert samen met u het proces verbaal van oplevering dat door de aannemer wordt opgesteld.
 • U ondertekent het proces verbaal van oplevering samen met de aannemer.
 • De aannemer heeft na oplevering een termijn (meestal 3 maanden) om de geconstateerde gebreken te herstellen, tijdens die periode blijft een gedeelte van de aankoopsom in depot.
 • Nadat u voor akkoord hebt getekend voor de herstelde gebreken mag de aannemer de laatste termijn innen.